I.E.S Ntra. Sra. de los Remedios de Ubrique

Horario 2º Bach-C

I.E.S. Ntra. Sra. de los Remedios
Ubrique

Tutor: Ordóñez González, Juan Francisco (Ord. G, JF)

2ºBHCS-C
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:30
9:30
ING 2ºBa
Man. C, F
(Aula 2ºBC)
HE 2ºBa
Man. A, JL
(Aula 2ºBC)
HE 2ºBa
Man. A, JL
(Aula 2ºBC)
LEN 2ºBa
Car. B, EM
(Aula 2ºBC)
LEN 2ºBa
Car. B, EM
(Aula 2ºBC)
9:30
10:30
MCS 2ºBa
Olm. B, I
(Aula 2ºBC)
LAT 2ºBa
Góm. H, J
(Biblio1)
HA 2ºBa
Ord. G, JF
(Aula 24)
ECN 2ºBa
Mig. T, Md
(Aula 2ºBC)
FRA 2ºBa(2)
Góm. A, M
(Aula 2ºBB)
LIT 2ºBa
Boh. G, PJ
(Aula 2ºBC)
Oratoria 2ºBachillerato
Már. R, MM
(Biblio1)
ING 2ºBa
Man. C, F
(Aula 2ºBC)
HA 2ºBa
Ord. G, JF
(Aula 24)
ECN 2ºBa
Mig. T, Md
(Aula 2ºBC)
10:30
11:30
REL 2ºBa
Roj. V, N
(Aula 2ºBC)
ECIU 2ºBa
Man. C, F
(Biblio1)
GEO 2ºBa
Ord. G, JF
(Aula 2ºBC)
GRI 2ºBa
Pla. G, M
(Lab. FQ.)
ECN 2ºBa
Mig. T, Md
(Aula 2ºBC)
HA 2ºBa
Ord. G, JF
(Biblio1)
PSI 2ºBa
Peñ. B, MI
(Aula 2ºBA)
FUN.ADM
Gal. M, MR
(Aula 2ºBB)
FRA 2ºBa(4)
Cal. G, EM
(Aula 2ºBC)
TIC 2ºBa
Mor. J, JC
(Aula Inf)
MCS 2ºBa
Olm. B, I
(Aula 2ºBC)
LAT 2ºBa
Góm. H, J
(Biblio1)
  recreo
12:00
13:00
PSI 2ºBa
Peñ. B, MI
(Aula 2ºBA)
FUN.ADM
Gal. M, MR
(Aula 2ºBB)
FRA 2ºBa(4)
Cal. G, EM
(Aula 2ºBC)
TIC 2ºBa
Mor. J, JC
(Aula Inf)
HFIL 2ºBa
Peñ. B, MI
(Aula 2ºBC)
MCS 2ºBa
Olm. B, I
(Aula 2ºBC)
LAT 2ºBa
Góm. H, J
(Biblio1)
HA 2ºBa
Ord. G, JF
(Aula 24)
ECN 2ºBa
Mig. T, Md
(Aula 2ºBC)
HFIL 2ºBa
Peñ. B, MI
(Aula 2ºBC)
13:00
14:00
GEO 2ºBa
Ord. G, JF
(Aula 2ºBC)
GRI 2ºBa
Pla. G, M
(Lab. FQ.)
LEN 2ºBa
Car. B, EM
(Aula 2ºBC)
PSI 2ºBa
Peñ. B, MI
(Aula 2ºBA)
FUN.ADM
Gal. M, MR
(Aula 2ºBB)
FRA 2ºBa(4)
Cal. G, EM
(Aula 2ºBC)
TIC 2ºBa
Mor. J, JC
(Aula Inf)
Oratoria 2ºBachillerato
Már. R, MM
(Aula 24)
FRA 2ºBa(2)
Góm. A, M
(Aula 2ºBB)
LIT 2ºBa
Boh. G, PJ
(Aula 2ºBC)
PSI 2ºBa
Peñ. B, MI
(Aula 2ºBA)
FUN.ADM
Gal. M, MR
(Aula 2ºBB)
FRA 2ºBa(4)
Cal. G, EM
(Aula 2ºBC)
TIC 2ºBa
Mor. J, JC
(Aula Inf)
14:00
15:00
HE 2ºBa
Man. A, JL
(Aula 2ºBC)
ING 2ºBa
Man. C, F
(Aula 2ºBC)
GEO 2ºBa
Ord. G, JF
(Aula 2ºBC)
GRI 2ºBa
Pla. G, M
(Lab. FQ.)
MCS 2ºBa
Olm. B, I
(Aula 2ºBC)
LAT 2ºBa
Góm. H, J
(Biblio1)
GEO 2ºBa
Ord. G, JF
(Aula 2ºBC)
GRI 2ºBa
Pla. G, M
(Lab. FQ.)
 
Total Profesores Materia
  2 Bohórquez Gutiérrez, Pedro José (Boh. G, PJ) 2º de Bac. Literatura Univesal II (LIT 2ºBa)
  4 Calvente Gálvez, Eva María (Cal. G, EM) 2º de Bac .Francés (Segundo Idioma) (FRA 2ºBa(4))
  3 Carrasco Beltrán, Esther María (Car. B, EM) 2º de Bac .Lengua Castellana y Literatura (LEN 2ºBa)
  4 Gálvez Martínez, Mª Rosario (Gal. M, MR) 2º de Bac. Fundamentos de Administraci (FUN.ADM)
  2 Gómez Angulo, Mercedes (Góm. A, M) 2º de Bac. Francés-2 (FRA 2ºBa(2))
  4 Gómez Hidalgo, Josefa (Góm. H, J) 2º de Bac. Latín (LAT 2ºBa)
  3 Mancebo Calderón, Fernando (Man. C, F) 2º de Bac. Inglés (ING 2ºBa)
  1 Mancebo Calderón, Fernando (Man. C, F) 2º de Bac. Educación para la Ciudadanía (ECIU 2ºBa)
  3 Mancilla Angulo, José Luis (Man. A, JL) 2º de Bac. Historia de España (HE 2ºBa)
  2 Márquez Román, María Mar (Már. R, MM) Oratoria 2ºBachillerato (Oratoria 2ºBachiller)
  4 Miguel Trujillo, Montserrat de (Mig. T, Md) 2º de Bac . Economía de la Empresa (ECN 2ºBa)
  4 Moreno Jiménez, Juan Carlos (Mor. J, JC) 2º de Bac.Tecnología de la Información (TIC 2ºBa)
  4 Olmedo Bellido, Isabel (Olm. B, I) 2º de Bac. Matemáticas CCSS (MCS 2ºBa)
  4 Ordóñez González, Juan Francisco (Ord. G, JF) 2º de Bac. Geografía (GEO 2ºBa)
  4 Ordóñez González, Juan Francisco (Ord. G, JF) 2º de Bac. Historia del Arte (HA 2ºBa)
  4 Peña Burgos, Maribel (Peñ. B, MI) 2º de Bac. Psicología (PSI 2ºBa)
  2 Peña Burgos, Maribel (Peñ. B, MI) 2º de Bac. Historia de la Filosofía (HFIL 2ºBa)
  4 Plaza Gavilán, Marta (Pla. G, M) 2º de Bac. Griego (GRI 2ºBa)
  1 Rojas Viruez, Noelia (Roj. V, N) 2º de Bac . Religión y Moral Católica (REL 2ºBa)

© 2018 - IES Ntra. Sra de los Remedios - Ubrique (Cádiz) - Andalucía (España)