I.E.S Ntra. Sra. de los Remedios de Ubrique

Horario 2º Bach-C

  • Tutor D. Juan Francisco Ordóñez González
2ºBHCS-C (16/17)
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:30
9:30
LEN 2ºBa
Gon. G, MdC
(Aula 2ºBC)
HE 2ºBa
Man. A, JL
(Aula 2ºBC)
ECN 2ºBa
Mig. T, Md
(Aula 2ºBC)
MCS 2ºBa
Lei. A, L
(Aula 2ºBC)
ECN 2ºBa
Mig. T, Md
(Aula 2ºBC)
9:30
10:30
GEO 2ºBa
Ord. G, JF
(Aula 2ºBC)
GEO 2ºBa
Ord. G, JF
(Aula 2ºBC)
LIT 2ºBa
Boh. G, PJ
(Aula 24)
MMCC 2ºBa
Car. B, EM
(Aula 2ºBA)
FRA 2ºBa(2)
Góm. A, M
(Aula 2ºBB)
GEO 2ºBa
Ord. G, JF
(Aula 2ºBC)
LEN 2ºBa
Gon. G, MdC
(Aula 2ºBC)
10:30
11:30
FUN .ADM
Ram. J, FJ
(Aula 2ºBA)
TIC 2ºBa
Mor. J, JC
(Aula Inf)
ECN 2ºBa
Mig. T, Md
(Aula 2ºBC)
ING 2ºBa
Man. C, F
(Aula 2ºBC)
LEN 2ºBa
Gon. G, MdC
(Aula 2ºBC)
HE 2ºBa
Man. A, JL
(Aula 2ºBC)
  recreo
12:00
13:00
ECN 2ºBa
Mig. T, Md
(Aula 2ºBC)
FUN .ADM
Ram. J, FJ
(Aula 2ºBA)
TIC 2ºBa
Mor. J, JC
(Aula Inf)
GEO 2ºBa
Ord. G, JF
(Aula 2ºBC)
ING 2ºBa
Man. C, F
(Aula 2ºBC)
HFIL 2ºBa
Dom. G, P
(Aula 2ºBC)
13:00
14:00
ING 2ºBa
Man. C, F
(Aula 2ºBC)
MCS 2ºBa
Lei. A, L
(Aula 2ºBC)
MCS 2ºBa
Lei. A, L
(Aula 2ºBC)
FUN .ADM
Ram. J, FJ
(Aula 2ºBA)
TIC 2ºBa
Mor. J, JC
(Aula Inf)
FUN .ADM
Ram. J, FJ
(Aula 2ºBA)
TIC 2ºBa
Mor. J, JC
(Aula Inf)
14:00
15:00
LIT 2ºBa
Boh. G, PJ
(Aula 24)
MMCC 2ºBa
Car. B, EM
(Aula 2ºBA)
FRA 2ºBa(2)
Góm. A, M
(Aula 2ºBB)
REL 2ºBa
Roj. V, N
(Aula 2ºBB)
ECIU 2ºBa
Dom. G, P
(Aula 2ºBC)
HFIL 2ºBa
Dom. G, P
(Aula 2ºBC)
HE 2ºBa
Man. A, JL
(Aula 2ºBC)
MCS 2ºBa
Lei. A, L
(Aula 2ºBC)
 
Horas Profesorado Asignaturas
  2 Bohórquez Gutiérrez, Pedro José (Boh. G, PJ) 2º de Bac. Literatura Univesal II (LIT 2ºBa)
  2 Carrasco Beltrán, Esther María (Car. B, EM) 2º de Bac . Medios de comunicación (MMCC 2ºBa)
  2 Domínguez González, Patricio (Dom. G, P) 2º de Bac. Historia de la Filosofía (HFIL 2ºBa)
  1 Domínguez González, Patricio (Dom. G, P) 2º de Bac. Educación para la Ciudadanía (ECIU 2ºBa)
  2 Gómez Angulo, Mercedes (Góm. A, M) 2º de Bac. Francés-2 (FRA 2ºBa(2))
  3 González García, María del Carmen (Gon. G, MdC) 2º de Bac .Lengua Castellana y Literatura (LEN 2ºBa)
  4 Leiva Alarcón, Luis (Lei. A, L) 2º de Bac. Matemáticas CCSS (MCS 2ºBa)
  3 Mancebo Calderón, Fernando (Man. C, F) 2º de Bac. Inglés (ING 2ºBa)
  3 Mancilla Angulo, José Luis (Man. A, JL) 2º de Bac. Historia de España (HE 2ºBa)
  4 Miguel Trujillo, Montserrat de (Mig. T, Md) 2º de Bac . Economía de la Empresa (ECN 2ºBa)
  4 Moreno Jiménez, Juan Carlos (Mor. J, JC) 2º de Bac.Tecnología de la Información (TIC 2ºBa)
  4 Ordóñez González, Juan Francisco (Ord. G, JF) 2º de Bac. Geografía (GEO 2ºBa)
  4 Ramos Juste, Francisco Javier (Ram. J, FJ) 2º de Bac. Fundamentos de Administraci (FUN .ADM)
  1 Rojas Viruez, Noelia (Roj. V, N) 2º de Bac . Religión y Moral Católica (REL 2ºBa)

© IES Ntra. Sra de los Remedios - Departamento de Informática 2014