I.E.S Ntra. Sra. de los Remedios de Ubrique

Horario 4º ESO-A

I.E.S. Ntra. Sra. de los Remedios
Ubrique

Tutora: Ramos Santamaría, Lidia del Rosario (Ram. S, LdR)

4ºESO-A
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:30
9:30
LEN 4º
Agu. M, JA
(Aula 4ºESO-A)
ING 4º
Chi. C, C
(Aula 4ºESO-A)
MAT 4ºESO
Ram. S, LdR
(Aula 4ºESO-A)
FRA 4º
Cal. G, EM
(Aula 4ºESO-A)
GH 4ºESO
Álv. J, CI
(Aula 4ºESO-A)
9:30
10:30
EF 4º
Ort. M, AJ
(Pabellón 1)
FIL 4ºESO
Peñ. B, MI
(Aula 4ºESO-A)
FIL 4ºESO
Zam. R, D
(Aula 4ºESO-B)
ReLng 4
Tru. S, E
(Aula 4ºESO-C)
TIC 4ºESO
Dom. R, RJ
(Aula Inf)
ING 4º
Chi. C, C
(Aula 4ºESO-A)
BIO 4º
Gut. G, JM
(Aula 4ºESO-A)
FIL 4ºESO
Peñ. B, MI
(Aula 4ºESO-A)
FIL 4ºESO
Zam. R, D
(Aula 4ºESO-B)
ReLng 4
Mor D, MA
(Aula 4ºESO-C)
Refuerzo Matemáticas 4º
Rin. N, A
(Aula 5)
TIC 4ºESO
Dom. R, RJ
(Aula Inf)
10:30
11:30
FQ 4º
Her. C, ME
(Aula 4ºESO-A)
GH 4ºESO
Álv. J, CI
(Aula 4ºESO-A)
GH 4ºESO
Álv. J, CI
(Aula 4ºESO-A)
ING 4º
Chi. C, C
(Aula 4ºESO-A)
MAT 4ºESO
Ram. S, LdR
(Aula 4ºESO-A)
  recreo
12:00
13:00
REL 4º
Roj. V, N
(Aula 4ºESO-A)
MAT 4ºESO
Ram. S, LdR
(Aula 4ºESO-A)
LEN 4º
Agu. M, JA
(Aula 4ºESO-A)
FQ 4º
Her. C, ME
(Aula 4ºESO-A)
ING 4º
Chi. C, C
(Aula 4ºESO-A)
13:00
14:00
FRA 4º
Cal. G, EM
(Aula 4ºESO-A)
FQ 4º
Her. C, ME
(Aula 4ºESO-A)
BIO 4º
Gut. G, JM
(Aula 4ºESO-A)
MAT 4ºESO
Ram. S, LdR
(Aula 4ºESO-A)
EF 4º
Ort. M, AJ
(Pabellón 1)
14:00
15:00
BIO 4º
Gut. G, JM
(Aula 4ºESO-A)
FRA 4º
Cal. G, EM
(Aula 4ºESO-A)
FIL 4ºESO
Peñ. B, MI
(Aula 4ºESO-A)
FIL 4ºESO
Zam. R, D
(Aula 4ºESO-B)
Refuerzo Matemáticas 4º
Olm. B, I
(Aula 4ºESO-C)
TIC 4ºESO
Dom. R, RJ
(Aula Inf)
LEN 4º
Agu. M, JA
(Aula 4ºESO-A)
T.Lec.
Ram. S, LdR
(Aula 4ºESO-A)
 
Total Profesores Materia
  3 Aguilera Martín, Juan Antonio (Agu. M, JA) 4º de E.S.O.~ Lengua Castellana y Literatura (LEN 4º)
  3 Álvarez Jarillo, Cristina Irene (Álv. J, CI) 4º de E.S.O. Geografía e Historia (GH 4ºESO)
  3 Calvente Gálvez, Eva María (Cal. G, EM) 4º de E.S.O.~ Francés (Segundo Idioma) (FRA 4º)
  4 Chilla Castro, Carmen (Chi. C, C) 4º de E.S.O.~ Inglés (ING 4º)
  3 Domínguez Romero, Rafael Javier (Dom. R, RJ) 4º de E.S.O. Tecnología de la Información (TIC 4ºESO)
  3 Gutiérrez García, José Marcial (Gut. G, JM) 4º de E.S.O.~ Biología y Geología (BIO 4º)
  3 Hernández Cobos, María Encarnación (Her. C, ME) 4º de E.S.O.~ Física y Química (FQ 4º)
  1 Moreno Díaz-Pescuezo,Mª Aguila (Mor D, MA) Refuerzo Lengua 4º (ReLng 4)
  1 Olmedo Bellido, Isabel (Olm. B, I) Refuerzo Matemáticas 4º (Refuerzo Matemáticas)
  2 Ortiz Muñoz, Antonio José (Ort. M, AJ) 4º de E.S.O.~ Educación Física (EF 4º)
  3 Peña Burgos, Maribel (Peñ. B, MI) 4º de E.S.O. Filosofía (FIL 4ºESO)
  1 Ramos Santamaría, Lidia del Rosario (Ram. S, LdR) Tutoría con alumnos (ESO) (T.Lec.)
  4 Ramos Santamaría, Lidia del Rosario (Ram. S, LdR) 4º de E.S.O. Matemáticas (MAT 4ºESO)
  1 Rincón Naranjo, Andrés (Rin. N, A) Refuerzo Matemáticas 4º (Refuerzo Matemáticas)
  1 Rojas Viruez, Noelia (Roj. V, N) 4º de E.S.O.~ Religión y Moral Católica (REL 4º)
  1 Trujillo Sánchez, Esperanza (Tru. S, E) Refuerzo Lengua 4º (ReLng 4)
  3 Zambrano Rodríguez, David (Zam. R, D) 4º de E.S.O. Filosofía (FIL 4ºESO)

© 2018 - IES Ntra. Sra de los Remedios - Ubrique (Cádiz) - Andalucía (España)