I.E.S Ntra. Sra. de los Remedios de Ubrique

Horario 2º ESO-A

I.E.S. Ntra. Sra. de los Remedios
Ubrique

Tutor: Fernández Jiménez, Manuel 

2ºESO-A
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:30
9:30
EF 2º
Ort. M, AJ
(Pabellón 1)
ING 2º
Mar. G, V
(Aula 2ºESO-A)
LEN 2ºESO
Mor D, MA
(Aula 2ºESO-A)
ACM 2ºESO
Arr. D, F
(Aula 2ºPMAR)
Taller Expresión escrita 2º
Mor D, MA
(Aula 2ºESO-A)
Tutoría Orientación ESO
Már. R, M
(Aula 2ºPMAR)
EF 2º
Ort. M, AJ
(Pabellón 1)
9:30
10:30
REL 2º
Roj. V, N
(Aula 2ºESO-A)
VE 2ºESO
Aco. F, A
(Aula 2ºESO-B)
MAT 2º
Aco. F, A
(Aula 2ºESO-A)
ALS 2ºESO
Fer.J, M
(Aula 2ºPMAR)
TEC 2ºESO
Mar. G. Ale
(A. Tecno.)
TEC 2ºESO
Mar. G. Ale
(A. Tecno.)
GH 2ºESO
Fer.J, M
(Aula 2ºESO-A)
ACM 2ºESO
Arr. D, F
(Aula 2ºPMAR)
10:30
11:30
PLA 2ºESO
Dom. R, RJ
(Aula 2ºESO-A)
ALS 2ºESO
Fer.J, M
(Aula 2ºPMAR)
FQ 2ºESO
Her. C, ME
(Aula 2ºESO-A)
ALS 2ºESO
Fer.J, M
(Aula 2ºPMAR)
FQ 2ºESO
Her. C, ME
(Aula 2ºESO-A)
ALS 2ºESO
Fer.J, M
(Aula 2ºPMAR)
FQ 2ºESO
Her. C, ME
(Aula 2ºESO-A)
ALS 2ºESO
Fer.J, M
(Aula 2ºPMAR)
PLA 2ºESO
Dom. R, RJ
(Aula 2ºESO-A)
ALS 2ºESO
Fer.J, M
(Aula 2ºPMAR)
  recreo
12:00
13:00
LEN 2ºESO
Mor D, MA
(Aula 2ºESO-A)
ACM 2ºESO
Arr. D, F
(Aula 2ºPMAR)
LEN 2ºESO
Mor D, MA
(Aula 2ºESO-A)
ACM 2ºESO
Arr. D, F
(Aula 2ºPMAR)
FRA 2º
Cal. G, EM
(Aula 2ºESO-A)
ACM 2ºESO
Arr. D, F
(Aula 2ºPMAR)
GH 2ºESO
Fer.J, M
(Aula 2ºESO-A)
ACM 2ºESO
Arr. D, F
(Aula 2ºPMAR)
LEN 2ºESO
Mor D, MA
(Aula 2ºESO-A)
ACM 2ºESO
Arr. D, F
(Aula 2ºPMAR)
13:00
14:00
GH 2ºESO
Fer.J, M
(Aula 2ºESO-A)
ACM 2ºESO
Arr. D, F
(Aula 2ºPMAR)
MUS 2º
Ros. R, MdP
(A. Música)
ING 2º
Mar. G, V
(Aula 2ºESO-A)
ING 2º
Mar. G, V
(Aula 2ºESO-A)
MUS 2º
Ros. R, MdP
(A. Música)
14:00
15:00
FRA 2º
Cal. G, EM
(Aula 2ºESO-A)
ACM 2ºESO
Arr. D, F
(Aula 2ºPMAR)
TEC 2ºESO
Mar. G. Ale
(A. Tecno.)
MAT 2º
Aco. F, A
(Aula 2ºESO-A)
ALS 2ºESO
Fer.J, M
(Aula 2ºPMAR)
MAT 2º
Aco. F, A
(Aula 2ºESO-A)
ALS 2ºESO
Fer.J, M
(Aula 2ºPMAR)
T.Lec.
Fer.J, M
(Aula 2ºESO-A)
 
Total Profesores Materia
  3 Acosta Fernández, Antonio (Aco. F, A) 2º de E.S.O.~ Matemáticas (MAT 2º)
  1 Acosta Fernández, Antonio (Aco. F, A) 2º de E.S.O.Valores Éticos (VE 2ºESO)
  9 Arroyo Domínguez, Francisco (Arr. D, F) 2º de E.S.O. Ámbito Científico-Matemático (ACM 2ºESO)
  2 Calvente Gálvez, Eva María (Cal. G, EM) 2º de E.S.O.~ Francés (Segundo Idioma) (FRA 2º)
  2 Domínguez Romero, Rafael Javier (Dom. R, RJ) 2º de E.S.O. Educación Plástica Visual (PLA 2ºESO)
  1 Fernández Jiménez, Manuel (Fer.J, M) Tutoría con alumnos (ESO) (T.Lec.)
  8 Fernández Jiménez, Manuel (Fer.J, M) 2º de E.S.O. Ámbito Lingüístico Social (ALS 2ºESO)
  3 Fernández Jiménez, Manuel (Fer.J, M) 2º de E.S.O. Geografía e Historia (GH 2ºESO)
  3 Hernández Cobos, María Encarnación (Her. C, ME) 2º de E.S.O. Física y Química (FQ 2ºESO)
  3 Marchán García, Vanessa (Mar. G, V) 2º de E.S.O.~ Inglés (ING 2º)
  1 Márquez Ruiz, Mercedes (Már. R, M) Tut ori ESO (Tutoría Orientación )
  3 Martos García, Alejandro (Mar. G. Ale) 2º de E.S.O. Tecnología (TEC 2ºESO)
  4 Moreno Díaz-Pescuezo,Mª Aguila (Mor D, MA) 2º de E.S.O.~ Lengua Castellana y Literatura (LEN 2ºESO)
  1 Moreno Díaz-Pescuezo,Mª Aguila (Mor D, MA) Taller Expresión escrita 2º (Taller Expresión esc)
  2 Ortiz Muñoz, Antonio José (Ort. M, AJ) 2º de E.S.O.~ Educación Física (EF 2º)
  1 Rojas Viruez, Noelia (Roj. V, N) 2º de E.S.O.~ Religión y Moral Católica (REL 2º)
  2 Rosado Ruiz, María del Pilar (Ros. R, MdP) 2º de E.S.O.~ Música (MUS 2º)

© 2018 - IES Ntra. Sra de los Remedios - Ubrique (Cádiz) - Andalucía (España)