I.E.S Ntra. Sra. de los Remedios de Ubrique

Educación Secundaria Para Adultos

Oferta Educativa - E.S.P.A.

1. Ámbitos 1º E.S.P.A.

Ámbito Nivel Presencial Total Horas
Ámbito Científico Tecnológico Nivel I 3
Ámbito Social Nivel I 2
Ámbito Comunicación Nivel I 3

2. Ámbitos 2º E.S.P.A.

Ámbito Nivel Presencial Total Horas
Ámbito Científico Tecnológico Nivel II 3
Ámbito Social Nivel II 2
Ámbito Comunicación Nivel II 3

© IES Ntra. Sra de los Remedios - Departamento de Informática 2014