I.E.S Ntra. Sra. de los Remedios de Ubrique

Horario 1º Bach H CCSS

I.E.S. Ntra. Sra. de los Remedios
Ubrique

1ºBachH&CCSS
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
17:00
18:00
ECONOMÍA
Rosario Gálvez
(A-1)
LATÍN
Pepi Gómez
(A-24)
  MAT. CCSS
Andrés Rincón
(A-1)
GRIEGO
Marta Plaza
(A-24)
   
18:00
19:00
     
19:00
20:00
INGLÉS
Vanessa Marchán
(A-1)
  FILOSOFÍA
David Zambrano
(A-1)
   
20:00
21:00
LENGUA
Mª Mar Márquez
(A-1)
  Hª M.CONTEM.
Juan Pablo M
(A-1)
   
21:00
22:00
Hª M.CONTEM.
Juan Pablo M
(A-1)
  TIC (1º)
Profe TIC 1º
(A-7)
   
22:00
23:00
FRANCÉS
Silvia Pérez
(A-1)
     
 
Total Profesores Materia
  2 Andrés Rincón Naranjo (Andrés Rincón) MAT CCSS (MAT. CCSS)
  1 David Zambrano FILOSOFÍA
  2 Juan Pablo Maldonado García (Juan Pablo M) Hª M.CONTEM.
  1 Mª Mar Márquez Román (Mª Mar Márquez) LENGUA
  2 Marta Plaza GRIEGO
  2 Pepi Gómez Hidalgo (Pepi Gómez) LATÍN
  2 Profe TIC 1º TIC (1ºBach) (TIC (1º))
  2 Rosario Gálvez ECONOMÍA
  1 Silvia Pérez FRANCÉS
  1 Vanessa Marchán INGLÉS

© 2018 - IES Ntra. Sra de los Remedios - Ubrique (Cádiz) - Andalucía (España)